Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Spridningskonferens

Spridningskonferens Grön Integration
9 juni 2009

På konferensen deltog 60-talet personer som tillsammans representerade trepartnerskapet, ideell, offentlig och näringslivet. Konferensen var ett led i att höja intresset och kunskapen om de gröna näringarna när det gäller utrikesfödda.

Avslutningsvis lyftes ett antal strukturella hinder som behöver utvecklas och förändras. Därför bildades en spontan arbetsgrupp med ett 10-tal deltagare som kommer att diskutera övergripande frågor i början av hösten 2009. Vilket kan vara en bra start för att nå snabbare framgång.Klicka på länkarna nedan för att ta del av konferensens innehåll:


Program för spridningskonferens

Pilotprojekt - Grön integration
Från jord till bord
Elever med utländsk bakgrund till Naturbruk
Rurala manifestet 2015
Kulturarv och integration