StartOm ossAffärsstödFonderPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster

Hushållningssällskapet Väst

Kunskap för landets framtid. Det är vårt löfte. 


 

       
Landsbygd  

Mat

 

Lantbruk


Vi vill utveckla landsbygden med nya företag och ökad lön- samhet för befintliga företag.

Vi arbetar med företags-utveckling, kulturmiljö, grön integration, miljö, byutveckling turism, yrkesmässig trädgårds-odling samt lokal livsmedels- förädling.

Vi är specialister inom projekt- arbete och projektledning och
arbetar med affärsutveckling för både enskilda och grupper.

 
Vi vill öka kunskapen och stimulera till medvetna matval, väcka nyfikenhet och verka för en sund inställning till mat.

Vi genomför utbildningar och olika utvecklingsprojekt inom området mat, hälsa och miljö anpassade för de olika grupper vi möter. Ofta varvar vi teori med praktisk matlagning.


Har du eller din personal behov av matutbildningar, teoretiska eller praktiska, kontakta oss!

 
Vi vill öka konkurrenskraften hos lantbruksföretagarna
genom kvalificerad rådgivning och fältförsök.

Verksamheten omfattar områdena skog, ekonomi energi och växtodling. Vi genomför rådgivning, ut-
bildningar och olika utveck-
lingsprojekt inom områdena

Vi har en fristående roll, dvs rådgivningen är fri från kommersiella intressen.

 

 
Logga in... Hushållningssällskapet Väst
  • Edsvägen 1B, Box 17
  • 462 21 Vänersborg
  • 0521-72 55 00
  • vast@hushallningssallskapet.se