StartOm ossAffärsstödFonderPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster

Aktuellt

Grönt kort: Natur- och kulturmiljövård
En kurs för de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Nästa kurs: 8-10 oktober.


Kommunerna vill se bättre integration på landsbygden
Kommunernas intresse för hur landsbygden blir en del av integrationen av nya svenska ökar. Hushållningssällskapet Väst har i snart 15 år på olika sätt arbetat med integrationsfrågorna. Nyligen medverkade Christina Milén Jacobsson i en intervju med Sveriges Radio P4 på temat integration på landsbygden.


Motorsågskörkort Klass AB
Hushållningssällskapets säkerhetsutbildning för nybörjare såväl som yrkesverksamma. Klass AB. Kommande kurser: 1-3/10.


Vi söker gårdar för rådgivningsbesök!
Vill du förbättra lönsamheten i din betesbaserade animalieproduktion samtidigt som du tar vara på gårdens natur- och kulturvärden? Då ska du höra av dig, för just nu söker vi gårdar som vill ha kostnadsfria rådgivningsbesök!


Rätt med vegetarisk mat! -utbildning
Matkonsult Cecilia Sassa Corin lär oss mer om vegetarisk mat samt botaniserar och låter oss smaka på flera olika vegetariska alternativ och maträtter.


Sparsam körning hösten 2014
Kurser i sparsam körning enligt KRAV:s regler! Kursen gäller traktorkörning. Välj mellan 13 tillfällen och 7 orter!


Effektivisering för landsbygdsföretagare
Under hösten och vintern 2014/2015 kommer Hushållningssällskapen att hålla kurser för dig som letar efter effektiviseringsvägar. De här kurserna är för alla landsbygds- och lantbruksföretag, till exempel om du har växtodling, djur, skog, turism, gårdsbutik, bokföringsbyrå eller entreprenadverksamhet.


Inspirerande utbildningar med kocken Jonas Eriksson
Utbildningarna ger uppdaterade tillagningsmetoder och recept med modernt resurstänk inkluderat!


Säkra livsmedel - grundläggande livsmedelshygien
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i livsmedelssäkerhet och om lagstiftningens krav. Utbildningen passar livsmedelsföretagare, småskaliga livsmedelsförädlare och anställda i företag som hanterar livsmedel.


Matglädje och aptit i hemtjänsten! -utbildning
Maten är en viktig faktor för att stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos äldre. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i hemtjänsten.

Hushållningssällskapet Väst

Kunskap för landets framtid. Det är vårt löfte. 


 

       
Landsbygd  

Mat

 

Lantbruk


Vi vill utveckla landsbygden med nya företag och ökad lön- samhet för befintliga företag.

Vi arbetar med företags-utveckling, kulturmiljö, grön integration, miljö, byutveckling turism, yrkesmässig trädgårds-odling samt lokal livsmedels- förädling.

Vi är specialister inom projekt- arbete och projektledning och
arbetar med affärsutveckling för både enskilda och grupper.

 
Vi vill öka kunskapen och stimulera till medvetna matval, väcka nyfikenhet och verka för en sund inställning till mat.

Vi genomför utbildningar och olika utvecklingsprojekt inom området mat, hälsa och miljö anpassade för de olika grupper vi möter. Ofta varvar vi teori med praktisk matlagning.


Har du eller din personal behov av matutbildningar, teoretiska eller praktiska, kontakta oss!

 
Vi vill öka konkurrenskraften hos lantbruksföretagarna
genom kvalificerad rådgivning och fältförsök.

Verksamheten omfattar områdena skog, ekonomi energi och växtodling. Vi genomför rådgivning, ut-
bildningar och olika utveck-
lingsprojekt inom områdena

Vi har en fristående roll, dvs rådgivningen är fri från kommersiella intressen.

 

 
Logga in... Hushållningssällskapet Väst
  • Edsvägen 1B, Box 17
  • 462 21 Vänersborg
  • 0521-72 55 00
  • vast@hushallningssallskapet.se