Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Praktikvärdar
Sök

Praktikvärdar - Grön integration

 

Företagarnas delaktighet är viktig för att utrikesfödda skall få en ökad uppmärksamhet och bli upptäckta som en resurs på landsbygden. Nu söker vi praktikplatser för utrikesfödda på landsbygden och i dess näringar. Praktiken utgår från individen och skall ske på företag inom den gröna sektorn, inkl. bilverkstäder, turistentreprenörer, snickare, brädgårdar, slakteri et.c. Vi är i behov av er hjälp med att finna praktikplatser som vi kan matcha till varje persons förutsättningar, kompetens och bostadsort.

Landsbygden behöver mångfald

Landsbygden behöver mångfald och genom att stödja de utrikesfödda har vi mycket att vinna:

• Innovativa lösningar
• Nya idéer
• Nya produkter
• Nya tjänster
• Arbetskraft
• Bättre svenska
• Ökat självförtroende  

”Praktikvärdar – Grön integration” erbjuder dig som företagare på landsbygden ett kompetensutvecklingsprogram för att ge en trygg, säker och lärorik praktikplats för utrikesfödda. På temadagar behandlas ledarskap, etnicitet, servicebehov på landsbygden, företagares visioner om företagsutveckling, förmedling av nätverk et.c.

Ni som praktikvärd kommer att få regelbunden coachning och vid behov tillgång till tolkar och annan problemlösarpersonal. Ni erbjuds också ett erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra praktikvärdar och t ex arbetsförmedlingar. Praktikanterna är försäkrade genom sin hemkommun.  

 


Vad kan du bidra med

som praktikvärd?

Vad kan du få som

praktikvärd?

- Din tid

- Nya idéer

- Kultur, tradition och historia

- Ökad kunskap om andra kulturer

- Livserfarenhet

- Lär känna nya människor

- Empati, socialt nätverk
  och trygghet           

- Lära dig nya saker, produkter, 

  metoder och maträtter

- Problemlösare

- Hur man kan bruka jorden

- Landsbygdskunnande

- Nya vännerFler praktikvärdar sökes!
I slutet av förra året intervjuade vi sju personer som är intresserade av att göra någon form av praktik inom olika områden.  
 
Bland dessa finns exempelvis följande kompetenser:
 
- Jordbruk/odling/
  djurhållning

- Maskinteknik

- Svetsning

- VVS

- Bilar/reservdelar/
  mekaniker/
  verkstad

- Barnomsorg
 
Ni som är intresserade av att ha en praktikant med de kunskaper och erfarenheter som nämns ovan får jättegärna höra av er till Per Hasselberg.
Kontaktperson

Per Hasselberg
0521-72 55 45

Skicka e-post»