Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster

Goda exempel

Vi vill dela med oss av goda exempel och därigenom underlätta för andra som vill fortsätta arbetet med att göra landsbygden mer tillgänglig för utrikesfödda – och på det sättet bidra till landsbygdsutveckling.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi medverkar på olika evenemang och ger råd och stöd till såväl offentliga som privata aktörer som vill möjliggöra för utrikesfödda att jobba, driva företag och bo på landsbygden.  


Projektet Grön Mångfald

Delrapport 1
En kartläggning av behov, intresse, erfarenhet och kunskaper hos arbetslösa personer med invandrarbakgrund i Norrköping för arbete inom jordbruk, djurskötsel, skogsvård och trädgårdsodling.

Om mångfald inom den gröna sektorn.

Grön Mångfald (206 kb, pdf)


IFS-rapport

Stiftelsen IFS har beställt denna rapport för att i konkret handling och med väl underbyggt material åstadkomma en bestående förändring av hanteringen av de offentliga inköpen. Detta kommer att leda till ökade affärer för företag som ägs av invandrare samtidigt som samhället kan dra följande fördelar:

- Ökad konkurrens genom att synliggöra de invandrarägda företagen och låta dem lämna offerter vid alla direktinköp vilket ger ökad kvalitet, lägre priser och i förlängningen ökad konkurrenskraft.

- Fler arbetstillfällen och ökad självförsörjningsförmåga bland gruppen invandrarföretagare.

IFS-rapporten (640 kb, pdf)Integration på landsbygden - Invandrare en oanvänd resurs

Landsbygden har inte fått ta del av den kompetens som invandrare har tillfört Sverige genom att man i huvudsak bor i storstadsregionerna och andra städer. Landsbygden behöver det nytänkande och den arbetskraft som utomnordiskt födda invandrare kan erbjuda.

I rapporten jämförs lantbruk i Slavonien och i Västra Götaland då båda regionerna har många flyktingar från forna Jugoslavien.

Rapporten bygger på aktuell information, intervjuer samt statistik.

Integration på landsbygden (1719 kb, pdf)Inspirationskonferens Mångfald, Invandrare och Landsbygd

ägde rum den 22 maj 2008

 

Projektrapport (1081 kb, .pdf) 

 


Se filmen om Abbas som fick jobb på Halebacken 

 

Som ett led i att sprida kunskap om Grön integration har Västra Götalandsregionen tagit fram en film om Abbas, som genom sitt deltagande i Grön integration från jord till bord fick jobb på Halebackens gård utanför Vänersborg.

Se filmen» 
 


Läs om fler goda exempel 

Grön information juni 2010 » 
 

Grön information dec 2010 » 
 

Grön integration - folder » 

Spridningskonf. 9 juni 2009»