Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Lokal odling med mångkulturella smaker

Lokal odling med mångkulturella smaker

 

Matens påverkan på miljön och klimatet från jord till bord är idag betydande. Livsmedelsförsörjningen ur ett globalt perspektiv är både transportintensiv och energikrävande. Samtidigt flyttar fler och fler människor in till städerna.

Genom att skapa förutsättningar för en ökad lokal produktion av livsmedel i och i närheten av städerna kan vi minska miljöbelastningen och sårbarheten i samhället. Det är också viktigt att ta tillvara den kompetens som finns när det gäller jordbruk, odling och livsmedelsförädling som finns bland utrikesfödda.


Dessutom har det visat sig att grönområden, parker och odlingar i stadsmiljöer har en positiv effekt på hälsan och välbefinnandet hos invånarna.

Genom projektet Lokal odling för mångkulturella smaker vill vi stödja utvecklingen av:

 

- Stadsnära och miljövänlig odling för att möta dagens och framtidens behov
- Ökad matsäkerhet i samhället genom utvecklad lokal livsmedelsförsörjning
- Förstärkt integration
- Mångkulturella menyer, recept och smakupplevelser

Projektet har som syfte att ge stöd i att utveckla miljövänliga, stads- och tätortsnära odlingar i bostadsområden och kommuner där det finns en relativt hög andel utrikesfödda.

Projektet ska inspirera till att använda lokalt odlade råvaror som kan användas till mångkulturellt inspirerade rätter och smaker på restauranger, i skolmatsalar, på äldreboenden, i butiker och i privata hushåll.

I projektet kommer vi att lyfta fram odlingen, markanvändningen och mångkulturen som strategiskt viktiga frågor för att utveckla en kommun.  

För mer information om projektet
Ladda ner projektrapporten»

 

 

 

 

Projektet genomförs med bidrag från Jordbruksverket

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Marie Hanson
Hortonom
0521-72 55 25

 

 

 

 

  

Per Hasselberg
Integration
0521-72 55 45

 

 

 

 

 

Mats Alfredsson
Miljö
0703-20 58 70
 

 

 

 

 

 

Christina Milén Jacobsson
Projektledare
0521-75 55 15

cmj@hushallningssallskapet.se