StartOm ossAffärsstödFonderPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Röjsågsutbildning/-körkort

 

 


Röjsågsutbildning/-körkortNivå RA - grund

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten, t.ex. arbete med grästrimmer och röjning av sly eller att såga ner en mindre häck.


Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Skyddsutrustning
 • Olycksfallsrisker
 • Justera sele/såg för god ergonomi
 • Grundläggande teknik för kontrollerad sågning
 • Arbetsteknik
 • Skötsel och kontroll av skärutrustning
 • Kontroller av såg och skyddsutrustning
 • Skogsvård och miljöNivå RB - skogsröjning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.

 

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Skyddsutrustning
 • Olycksfallsrisker
 • Riktad fällning av enkel- och dubbelsnittsstammar
 • Arbetsplanering
 • Risker med stammar i spänn
Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för röjsågskörkortet nivå RA + RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

RA- och RB-kurserna samkörs och utbildningen omfattar 3 dagar inklusive praktiskt och teoretiskt prov. Litteratur ingår i priset. Medtag matsäck.

 

Kostnad: 5 000 kr


Första kursdagen ses vi kl. 09:00 i Hushållningssällskapets lokaler på Edsvägen 1B i Vänersborg. Övriga dagar pågår kursen mellan kl. 09-15, mer information om mötesplats för dessa dagar meddelas den första kursdagen.


Kursen är kvalitetssäkrade genom projektet Säker Skog.

 

Nästa utbildningstillfälle: 25-27 november 2014

Anmäl dig här »

 

Observera att avbokningar fram till två veckor innan kursstart debiteras med halva kursavgiften, därefter hela kursavgiften!

 

För mer information
kontakta


Johan Larsson
Skogsrådgivare
0521-72 55 29
Skicka e-post»

 

Michael Quantenburg

Skogsrådgivare

0521-72 55 23

Skicka e-post»