Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Kulturarvet
Sök

Kulturarvet - en resurs i landsbygdsutvecklingen

 

Hushållningssällskapet har, i samarbete med Göteborgs universitet fått medel från Riksantikvarieämbetet för att ta fram en skrift om hur kulturarvet kan användas som en resurs i landsbygdsutveckling.

 

Skriften tar avstamp i det seminarium som anordnades i Folkets Hus i Munkedal förra året och som gick under namnet Kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling, vilket lockade cirka 50 deltagare från olika organisationer, företag och föreningar. Här diskuterades bland annat hur kulturarvet idag används som bas i många olika verksamheter. Bland annat inom turismen som är en starkt växande näring och utgör en stor potential för utveckling på landsbygden. Likaså använder många organisationer, företag och kommuner kulturarvet och kulturmiljön i sin marknadsföring, ibland utan att vara medvetna om det.

 

Nya kontakter

Det behövs därför en ökad medvetenhet om hur kulturarvet används och dess faktiska betydelse. Dagen ledde fram till att många kontakter knöts och nya möjligheter till samarbete kunde skönjas. Skriften är ett sätt att presentera många av de goda idéer och tankar som presenterades den här dagen.

 

Inspirationskälla

Skriften kan användas som en inspirationskälla till alla som är intresserade av att utveckla det lokala kulturarvet och sin hembygd. Den kommer även att användas inom den utåtriktade verksamheten som Hushållningssällskapet bedriver på kulturreservatet Åsnebyn, som referenslitteratur vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet i samarbeten med Västarvet samt inom Norra Bohusläns utvecklingssamarbete (ICZM). Därigenom kommer skriften att få en bred spridning över ett stort geografiskt område och samtidigt användas inom både kommuner, regionen, universitetsvärlden och organisationer.

 

Ansvariga redaktörer är antikvarie Sara Roland och arkeolog Erika Eriksson från Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Institutionen för kulturvård/Mariestad, Göteborgs Universitet och ICZM


Här kan du ladda ner skriften »

För mer information kontakta:

Sara Roland

 
Kontor Vänersborg
Telefon 0521-72 55 26
Mobiltelefon
E-postadress sara.roland@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Landsbygd

Antikvarie, Kulturmiljö, Åsnebyn